Hvem er vi?

Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af Chimalaya Charity, Ravnsnæsvej 105, 3460 Birkerød, CVR nr. 33697589. Når vi bruger dine personlige oplysninger på vores hjemmeside, eller vi leverer vores tjenester til dig, er Chimalaya Charity din dataansvarlige, og den du kan kontakte.

Hvornår og til hvilket formål behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, bidragsyder, kunde eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside og nyhedsbreve. Helt konkret behandler vi personoplysninger til følgende formål, som:

  • Medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne administrere dit medlemskab
  • Kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at opfylde det køb du foretager på vores hjemmeside
  • Bidragsyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne administrere dine indbetalinger
  • Frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne administrere din tilknytning
  • Bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger for at hjemmesiden er funktionel, kan optimeres og kan give dig direkte adgang til sociale medier med personlig tilpasset markedsføring
  • Bruger af vores nyhedsbreve, anvender vi dine personoplysninger til at give dig direkte markedsføring ud fra dine foretagne valg.

Hvad behandler vi?

Ved medlemskab hos os

Har du meldt dig ind hos os i henhold til vores vedtægter, indsamles navn, adresse, e-mailadresse og type af medlemskab. Behandling af personoplysninger ved medlemskab hos Chimalaya Charity foretages med henblik på opfyldelse af aftale mellem dig og Chimalaya Charity, samt give dig relevante meddelelser som medlem, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.b.

Ved køb hos os

Har du købt varer eller services på vores hjemmeside, indsamles navn, adresse, e-mailadresse, betalingskort oplysninger og type af varer eller services. Behandling af personoplysninger ved køb hos Chimalaya Charity foretages med henblik på opfyldelse af aftale mellem dig og Chimalaya Charity, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.b.

Ved bidragsyder hos os

Har du ydet bidrag til os, indsamles navn, adresse, e-mailadresse, betalingskort oplysninger og type samt størrelse af bidrag. Behandling af personoplysninger ved ydet bidrag til Chimalaya Charity foretages med henblik på opfyldelse af aftale mellem dig og CC, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.b.

Ved frivillig hos os

Har du meldt dig som frivillig hos os, indsamles navn, adresse, e-mailadresse og type af frivillig indsats du vil yde. Hvis du rejser for os, indsamles rejseoplysninger om dig og skal du arbejde med børn under 15 år indsamles cpr. nr. og børneattest om dig. Behandling af personoplysninger som frivillig hos Chimalaya Charity foretages med henblik på opfyldelse af aftale mellem dig og Chimalaya Charity, jf. GDPR art. 6.1.b, hvorimod indsamling af personoplysninger ved indhentning af cpr. nr. og børneattest foretages med henblik på opfyldelse af et lovkrav i Nepalesisk lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.c. og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Ved brug af vores hjemmeside

Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler vi cookies, herunder IP-adresser og pixel tags. Behandling af cookies foretages med dit samtykke.

Du finder flere oplysninger om denne praksis i afsnittet “Cookies og pixel tags” nedenfor.

Ved tilmelding til nyhedsbrev

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn, e-mailadresse, adresse og interesser. Behandling af personoplysninger ved tilmelding til nyhedsbreve foretages med dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.a.

Hvad indsamler vi fra andre kilder?

Vi modtager information om dig fra sociale medier, herunder når du interagerer med os på sociale medier og hvilket indhold du tilgår på sociale medier. Oplysningerne vi modtager styres af persondata- og cookiepolitikken på det relevante sociale medie, og vi opfordrer dig til at gennemgå den.

Vi modtager også oplysningerne om dig fra offentlige myndigheder, når du som frivillig arbejder med børn under 15 år, eller når du rejser som vores repræsentant til Nepal til brug for ind- og udrejse.

Hvordan deler vi dine oplysninger?

Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som udtrykkeligt beskrevet i denne persondata- og cookiepolitik eller med din forudgående tilladelse.

Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne eller dine vegne, f.eks. hosting tjenester, betalingsservice tjenester, leverandører af informationsteknologi, rejsebureauer, myndigheder til visumbrug og udstedere af børneattester. Uanset hvor dine personlige oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores eller dine vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen.

Hvornår sletter vi dine data?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores rettigheder.

For både medlemmer og frivillige, gemmer vi personoplysningerne i mindst fem år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

For oplysninger i relation til køb eller bidrag gemmer vi personoplysningerne fem år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

For markedsføringssamtykker sletter vi dine personoplysninger 2 år efter sidste kontakt til dig i forhold til det konkrete markedsføringssamtykke.

Slettefristerne ovenfor kan i særlige tilfælde forlænges, herunder for at overholde pålagte retslige krav eller imødegå eventuelle retslige krav imod Chimalaya Charity.

Cookies og pixel tags

På vores hjemmeside bruger vi en række metoder, som fx cookies og pixel tags.

Tredjemand kan også indsamle oplysninger gennem hjemmesiden ved hjælp af cookies, tredjemandsplugins og -widgets. Disse tredjemænd indsamler oplysningerne direkte fra din internetbrowser, og behandlingen af oplysningerne er underlagt deres egen privatlivspolitik.

Vi bruger som udgangspunkt tre kategorier af cookies på vores hjemmeside:

  • Funktionelle: Disse cookies er nødvendige for hjemmesidens grundlæggende funktionalitet, og er derfor altid aktiveret. Funktionelle cookies gør blandt andet, at du bliver husket, mens du browser rundt på vores hjemmeside i en enkelt session eller fra gang til gang, hvis du ønsker dette. De gør købsprocessen mulig, og hjælper i forbindelse med sikkerhedsproblemer og overholdelse af regler.
  • Performance: Performance-cookies giver os mulighed for at forbedre funktionaliteten af vores hjemmesiden ved at følge brugen deraf. I nogle tilfælde forbedrer disse cookies vores behandlingstid i forbindelse med din anmodning og giver os mulighed for at huske dine hjemmesideindstillinger. Deaktivering af performance-cookies kan forringe de skræddersyede anbefalinger og hjemmesidens ydeevne.
  • Sociale medier og annoncer: Cookies til integration af sociale medier giver dig mulighed for at oprette forbindelse til dine sociale netværk og dele indhold fra vores hjemmeside via sociale medier.  

Markedsføringscookies (fra tredjemand) indsamler oplysninger, som bidrager til at skræddersy annoncer til dine interesser, både på og uden for vores hjemmeside. I nogle tilfælde indebærer disse cookies behandling af dine personoplysninger. Deaktivering af markedsføringscookies kan medføre, at du ser annoncer, som ikke er lige så relevante for dig, eller at du ikke kan oprette korrekt forbindelse til Facebook og andre sociale medier, og/eller at du ikke kan dele indhold på sociale medier.

Du kan se en liste over hvilke cookies hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr her.

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser. Det kan du gøre i internetindstillingerne på hver af dine browsere og enheder.

Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Alle browsere er lidt forskellige, så kig i din browsers hjælpefunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på.

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme og fortrolige personoplysninger.

Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk som vi ikke kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk.

Hvad er dine rettigheder?

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os, kan du enten bruge de frameldings funktioner, som er fremhævet i den seneste kommunikation modtaget fra os, eller du kan kontakte os ved at sende os en e-mail ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Du har ret til at få opdateret eller rettet dine oplysninger, hvis disse ændres eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er unøjagtige.

Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse.

Anmoder du om at standse, begrænse eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan levere markedsføring til dig eller at du ikke længere kan være frivillig eller medlem hos Chimalaya Charity.

Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du måtte have, kan du altid kontakte os.

Sådan kontaktes vi

Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondata- og cookiepolitik og udøve dine rettigheder, eller hvis du blot vil udelukkes fra at modtage markedsføring fra os, kan du bruge en af følgende muligheder:

I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet hvis dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.

Ændringer i persondata- og cookiepolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne persondata- og cookiepolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

Lovvalg og jurisdiktion

Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal afgøres af domstole i Danmark.

Senest opdateret april 2019