Chimalaya Charity er en dansk/nepalesisk NGO, der blev grundlagt i 2010 af psykoterapeut Pia Torp, med det formål at styrke mødre og give nyfødte en bedre start i livet ved at bekæmpe den farlige fejlernæring.

I 2013 indgik Pia Torp og Chimalaya Charity et samarbejde med lægerne, forsker og Ph.D. Ram Krishna Chandyo og hans kone, børnelægen og forskeren Manjeswori Ulak. De er begge uddannet i vesten, og arbejder nu i deres hjemland for at forbedre sundhedstilstanden blandt lokalbefolkningen. Sammen etablerede de mødregruppeklinikken i Bode/Thimi lidt uden for hovedstaden Kathmandu, ved hjælp fra det lokale samfund. Klinikken er hjertet i vores arbejde. Den dækker et opland på ca. 25.000 mennesker – et område med mindre byer og mange tæppe- og murstensfabrikker, hvor fattige kvinder knokler med hårdt fysisk arbejde. For mange lokale er klinikken og dets personale en tryg og velkendt ramme, hvilket gør det nemmere at skabe kontakt til de allermest sårbare.

Med visionen “Improving Maternal and Child Health” er Chimalaya Charitys overordnede formål at bekæmpe fejlernæring og fremme sundhed og udvikling hos børn gennem styrkelse og oplysning af mødrene og deres familier. Vi ønsker at sikre mødrenes sundhed før og efter fødsel, nyfødtes overlevelser og at vende den negative vækstkurve hos børn under fem år.

I 2016 blev Chimalaya Charity en NGO i Nepal og fokuserer nu fuldt ud på bekæmpelse af fejlernæring.

Chimalaya Charitys filosofi og tilgang til hjælpearbejde

Vores arbejde tager altid udgangspunkt i lokale behov, når det gælder mor/barn sundhed. Den overordnede ramme for projekterne bygger på en fælles faglighed og ideudveksling på tværs af grænser. Ideen om mødregrupper er fx hentet fra Norden, men på vores klinik er modellen tilpasset nepalesiske forhold, så resultatet bliver optimalt.

Klinikkens ledende læger, Ph.D. Ram Krishna Chandyo og dr. Manjeswori Ulak, er begge efteruddannet i bl.a. Norge. De er tilknyttet The Centre for Internation Health (CIH) i Bergen, som arbejder for at forbedre sundhedssituationen i lande med lave indkomster. CIH faciliterer også internationale samarbejder og forskning. Det betyder bl.a. konkret, at klinikken har adgang til ny forskning, når det gælder fejlernæring. Klinikken byder også studerende fra Global Nutrition fra Akershus, Universitet i Oslo, velkommen.

Indbygget i vores program har vi en løbende kapacitetsopbygning med undervisning af lokale sundhedsarbejdere. Vi inddrager gerne hele lokalsamfundet i vores arbejde. Det kan fx være at uddanne skolelærere til at have øje for udsatte børn, og når det er muligt, hele familien. Klinikkens ansatte har et tæt samarbejde med kommunen, som har stillet deres ejendom til rådighed for os.

Vores arbejde med at bekæmpe fejlernæring bliver støt og roligt samlet i en driftsikker og nem metode, som på sigt kan tilpasses andre steder.

Vi vil gerne udvikle klinikken til at blive et research- og ressourcecenter, der samler information om børns tidlige udvikling og bekæmpelse af fejlernæring.