I Chimalaya Charity Danmark er bestyrelsen, en arbejdende bestyrelse og den øverste myndighed, der fungerer i forhold til foreningens vedtægter. Bestyrelsen udstikker retningslinjer for ledelsens og de enkelte teams arbejdsområder. Den træffer alle vigtige beslutninger af betydning. Den overholder lovgivningens krav om forvaltning af formuen, overholder indsamlingsnævnets krav og vedligeholder offentlige indsamlingstilladelser, sørger for ordentlig formueforvaltning og god bogføringsskik. Dertil kommer at udvirke, gennemlæse og godkende årsregnskabet.

Pia Torp

Formand
Cand.jur, psykoterapeut

Lars Peter Busch

Næstformand/kasserer
Business Growth Consultant, The Freelance Hub

Bente Drachmann

Sekretær
Forhenv. programassistent, WHO Regional Office for Europe, CPH

Anette Sommer

Bestyrelsesmedlem