Partner_fonde_og_organisationer

Chimalaya Charity samarbejder med både danske og internationale fonde og organisationer for at styrke vores indsats og arbejde i Nepal. Vi arbejder for at bekæmpe fejlernæring, styrke mødre og sikre sunde, trygge og stærke børn.

Partners_RotaryDKhjaelpefond
Logo_Skovshoved
Logo_Frederiksberg
Logo_Odense
Logo_Thimi
Logo_Lauritzen
Det_Arnstedtske_Familiefond
Fonden_af_17_12_1981
Medarbejdernes_honorarfond