Chimalaya Charity samarbejder med både danske og internationale fonde og organisationer for at styrke vores indsats og arbejde i Nepal. Vi arbejder for at bekæmpe fejlernæring, styrke mødre og sikre sunde, trygge og stærke børn.