Vilkår for donationer

Disse betingelser er gældende for alle donationer, der indbetales via chimalayacharity.com, vores bankkonti eller MobilePay.

Indsamler

Indsamlingen foretages af foreningen:

Chimalaya Charity
Ravnsnæsvej 105
3460 Birkerød
CVR nr. 33697589
info@chimalayacharity.com
www.chimalayacharity.com

Varer

Der er ingen af de produkter, som Chimalaya Charity sælger i shoppen, som du kan modtage fysisk. Med din donation/køb sikrer du, at pengene går til det produkt, som er beskrevet. Køb af Bag4Life er således også en donation, da beløbet er målrettet produktionen af Bag4Life i Nepal, og der således ikke sendes et fysisk produkt til dig.

Medlemskaber

Du kan på www.chimalayacharity.com tegne et medlemskab og gennem dette støtte angivne formål. Medlemskabet er et fast årligt beløb og tegnes for et år af gangen ved at indbetale det anførte beløb på websitet.

Ved køb af medlemskab godkender du, at Chimalaya Charity må trække det aftalte beløb på dit betalingskort periodevis for hver betalingsperiode (12 måneder) i overensstemmelse med det valgte medlemskab, så længe medlemskabet løber.

Medlemskabet fornyes automatisk og betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Chimalaya Charity er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende medlemskabsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af medlemskabet.

Indgåede medlemskabsaftale er gældende, indtil den opsiges af Chimalaya Charity eller kunden. Medlemskabet kan ikke opsiges i perioden og der tilbagebetales derfor heller ikke beløb. Opsigelse af medlemskabsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages ved at kontakte Chimalaya Charity på info@chimalayacharity.com.

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit medlemskab vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Vi sender dig en mail med betalingslink til fornyelse af medlemskabet.

Medlemskabet er bindende fra det øjeblik, hvor betaling for medlemskabet er gennemført. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte abonnementsperiode og efterfølgende perioder, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse. 

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Chimalaya Charity ændres på foreningens generalforsamling, der afholdes en gang årligt. Varsel om ændret abonnementspris fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

Chimalaya Charity er en almen velgørende forening og vi er derfor ikke omfattet af Forbrugeraftaleloven, og da der er tale om en donation af en genstand, er dit køb ikke omfattet af den sædvanlige 14 dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven.

Betaling og sikkerhed

Der tilbydes betaling gennem MobilePay og bankoverførsel. Vi anvender AltaPay til at gennemføre betalinger på www.chimalayacharity.com. Data, som du sender i forbindelse med brug af MobilePay, er krypterede, og det er kun AltaPay, der kan læse dem. Hverken Chimalaya Charity eller andre har mulighed for at læse data. Vi trækker beløbet på det valgte kort. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Kvittering

Ved donation vil der blive fremsendt en kvittering på den anførte e-mail adresse.

Ved køb/donation af Bag4Life vil der ligeledes blive fremsendt et gavekort til den anførte e-mail adresse.

Vi anvender ikke e-mail adresser til anden kommunikation medmindre, der aktivt er givet accept hertil.

Brug af cookies

www.chimalayacharity.com gør brug af cookies. Cookies bruges bl.a. under flowet, når du donerer et beløb, lægger det i kurven og betaler.

En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder en identifikation af computeren over for Chimalaya Charity. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv. Du kan i din browser fravælge cookies, hvilket dog vil forringe brugeroplevelsen. Vi deler aldrig cookies med andre.

Cookies anvendes i forbindelse med din donation, hvor tredjemands- hjemmeside, hvor købet foretages, anvendes cookies, som videresender oplysninger om købet til Chimalaya Charity.

Personoplysninger

Alle oplysninger indtastes på en krypteret side. Som bidragsyder er det også muligt at være anonym. De persondata, som du oplyser til Chimalaya Charity igennem denne hjemmeside behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven. Chimalaya Charity videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

Indtastede oplysninger i forbindelse med din donation gemmes i 5 år i forbindelse med foreningens regnskab. Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart og behandles naturligvis strengt fortroligt jf. Persondataloven.

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger og få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Chimalaya Charity eller via info@chimalayacharity.com.

Såfremt du opdager at de personoplysninger, du har indtastet i forbindelse med din donation, er fejlagtige eller vildledende, kan du kontakte Chimalaya Charity, der herefter sørger for at foretage rettelse af oplysningerne.

Ansvar

Chimalaya Charity tager forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger på websitet.

Chimalaya Charity kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab i form af mistet indtægt, mistet besparelse eller lignende, i forbindelse med brugen af www.chimalayacharity.com.

Chimalaya Charitys eventuelle erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige prisen for det køb, der giver anledning til erstatningskravet.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over dit køb, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.