Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Post_picture_support

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Chimalaya Charity den 1. maj 2019 kl. 16.30, Hyldegårdsvej 34, 2920 Charlottenlund, hvor følgende forslag vil blive behandlet:

Bestyrelsen afChimalaya Charity vil gerne stille forslag om at ændre i §8.2 første afsnit fra “Bestyrelsen består af min 3 bestyrelsesmedlemmer og maksimalt 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.” til “Bestyrelsen består af min 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.” På denne måde har vi mulighed for at sikre den optimale sammensætning af vores arbejdende bestyrelse ift. de kompetencer, der er behov for.

Ligeledes vil bestyrelsen af Chimalaya Charity gerne stille forslag til, at §6.6, der tilskriver, at generalforsamling afholdes i København, fjernes i vedtægterne, således at det er muligt at afholde generalforsamlingen på en lokation udenfor København og dermed give fleksibilitet til hvor generalforsamlingen afholdes og bedre mulighed for at begrænse omkostningerne til denne.

Ifølge Chimalaya Charitys vedtægter §10 skal ændringer i vedtægterne alene besluttes af 2/3 af de på to generalforsamlinger fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der skal være minimum 4 uger mellem de 2 generalforsamlinger.

Ovennævnte forslag vil igen blive behandlet på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 13. juni 2019.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling samt eventuelle spørgsmål hertil, skal ske senest den 20. april 2019 til Bente Drachmann på bd@chimalayacharity.com

På vegne af Chimalaya Charitys bestyrelse

Pia Torp, formand