Bag4Life – en god start i livet

24. oktober 2017 lancerer Chimalaya Charity Bag4Life – en pusletaske med starthjælp til nepalesiske børn.

Hvad er Bag4Life?
Bag4Life er meget mere end en pusletaske med startpakke og udstyr. Bag4Life betyder direkte støtte gennem hjemmebesøg af en sundhedsplejerske samt en lang række styrkende ydelser til mor og barn i de første 2 år.

Chimalaya Charitys version af Bag4Life er tilpasset de nyfødte nepalesiske børn og deres forældre.

Bag4Life rummer lokalt fremstillet babytøj, bleer, bæretørklæde og produkter som sæbe og desinfektionsmidler. På den måde støttes det lokale samfund samtidig med, at hver Bag4Life startpakke bliver en måde for Chimalaya Charity at opbygge loyalitet over for mødre og familier.

Dermed kan du – og vi hjælpe flere børn til en god start i livet og komme ud af fejlernæringens svøbe.

Med Bag4Life startpakke til 300 kr. donerer du direkte:

  • Pusletaske med tøj, bleer, plejeprodukter og udstyr
  • Op til 3 hjemmebesøg af sundhedsplejerske
  • Grundig vejledning i amning, pasning og pleje
  • Informationsmateriale om pleje af baby
  • Helbredsundersøgelser af mor og barn
  • Mødregruppe ledet af børnelæge
  • Undervisning i ernæring, sundhed, pleje og hygiejne
  • Sikring af tryg tilknytning mellem mor og barn
  • Styrkelse af mødres sociale kompetencer
  • Hjælp til mødre og børn i fjernere egne – outreach camps

Hvorfor Bag4Life ?

Fejlernæring er en stille katastrofe, der ikke tiltrækker lige så stor opmærksomhed som sygdomsepidemier og naturkatastrofer. At bekæmpe fejlernæring kræver en langvarig og særlig stor indsats. Chimalaya Charity har siden 2010 arbejdet i Nepal for at bekæmpe fejlernæring ved at støtte mødre og deres nyfødte.

Nepal rangerer blandt verdens 10 fattigste lande og der dør ca. 10 gange så mange levendefødte børn som i Danmark. 38 ud af 1000 levendefødte børn dør inden de fylder 5 år.

Ud af disse 38 børn dør 23, altså over halvdelen (60 %), allerede inden for de første 28 dage. Af de børn der overlever til femårsalderen er 40 % fejlernærede (også kaldet stunted eller væksthæmmet). Det medfører stor sygelighed og dødelighed og kan påvirke børnenes udvikling for resten af livet.

Sundhedsplejerskens støtte til mor med amning, ernæring, pleje og tryg kontakt har stor betydning for barnets fundament for en god start i livet.

[space height=”space-sm” responsive=”{‹²›desktop_display‹²›:{‹²›selected‹²›:‹²›yes‹²›},‹²›tablet_landscape_display‹²›:{‹²›selected‹²›:‹²›yes‹²›},‹²›tablet_display‹²›:{‹²›selected‹²›:‹²›yes‹²›},‹²›smartphone_display‹²›:{‹²›selected‹²›:‹²›yes‹²›}}” __fw_editor_shortcodes_id=”cd135fb7d63054d276bcbac03531fa3e” _array_keys=”{‹²›responsive‹²›:‹²›responsive‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/space]
Translate »